Provozovatel

Provozovatelem této služby je společnost Vratné lahve s.r.o.
Sídlo: Radoušova 16, 537 01 Chrudim
IČ: 06760325

1. Úvodní ustanovení

Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

2. Objednávka

Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Po doručení této objednávky prodávajícímu bude kupujícímu na e-mail odesláno potvrzení objednávky. Cena uvedená v objednávce je orientační a její konečná hodnota se bude odvíjet od skutečně dodaného zboží. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku uhrazení a doručení zboží zákazníkovi.

3. Doručení zásilky

Uzávěrka objednávek je každý týden v neděli ve 21.00 hodin. Objednávku prodávající doručí 2.-4. pracovní den od termínu poslední uzávěrky, před kterou byla objednávka odeslána, a to s ohledem na preference kupujícího a možnosti prodávajícího, tato věta platí pro rozvoz v závozové mapě. Při doručování dopravcem po celé ČR bude objednávka dopravci předávána vždy ve středu následující po poslední nedělní uzávěrce objednávek. Prodávající si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit nebo posunout termín doručení a to maximálně o 10 pracovních dní od poslední uzávěrky.
Cena za dopravné a balné je 100 Kč. Dopravné a balné nebude účtováno u objednávek nad 1500 Kč hodnoty objednaných surovin. Dopravné a balné nebude účtováno také při osobním převzetí na prodejně.

4. Původ zboží

Objednávkový formulář na adrese http://vratne-lahve.cz/objednavka slouží k pohodlnému odeslání objednávky a neobsahuje všechny zákonem předepsané informace, jako například výši DPH, alergeny atp. Kompletní prezentaci všech výrobků vč. povinných podrobností naleznete v prodejně na štítcích a etiketách u jednotlivých výrobků.

5. Cena zboží

Všechny ceny uvedené na stránce „Objednávka“ jsou smluvní.

6. Platba

Platba je dohodnuta výhradně v hotovosti při převzetí objednávky kupujícím. Pokud dopravce umožní platbu kartou při převzetí zboží, lze objednávku uhradit kartou. Tento způsob platby ovšem negarantujeme.

7. Záruční podmínky

Na zboží je poskytována záruka do doby spotřeby zboží uvedené na obalu. Záruka na výskyt škůdců (hmyz) je 10 dnů od obdržení zboží.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením, nedodržením skladovacích podmínek, poškozením vratného obalu nebo opotřebením zboží, ani na vady, pro pro které byla sjednána nižší cena.

8. Reklamační řád

Reklamace vad zboží musí být učiněna písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu.
Pokud naleznete v nějaké surovině škůdce, který by mohl pocházet od dodavatele, tyto reklamace bereme v potaz 10 dnů od dodání zboží zákazníkovi.
Reklamaci prodávající vyřizuje do lhůty stanovené zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu náro na vrácení kupní ceny reklamované suroviny nebo výrobku.

9. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část ve výjimečných případech: Zboží není skladem nebo se změnila významným způsobem jeho cena.
O zrušení objednávky je kupující vždy informován.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího nebo název obchodní firmy, adresu bydliště (sídla), doručovací adresu, datum narození, RČ (IČ), emailovou adresu a telefonní číslo. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

11. Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi body těchto obchodních podmínek.